KAUZA-MAGISTRALA .net

Občané postižení Severojižní magistrálou

Občanské sdružení „Občané postižení Severojižní magistrálou“
Sdružení je právnickou osobou registrovanou u Ministerstva vnitra, vznik: 20.6.1996, IČ: 70932018.

Záměr multifunkční zástavby v Bítovské ulici

Developer JRD chce realizovat rozlehlou zástavbu na pozemcích, na nichž stojí budovy jazykové školy Akcent a Základní školy Edison a mateřské školy (tj. na místě bývalé prádelny).

multifunkční stavba

Kontaktní informace

Sdružení je právnickou osobou registrovanou u Ministerstva vnitra, vznik: 20.6.1996,
IČ: 70932018.
Adresa: Praha 4, Jihlavská 523/64,
představitelem sdružení je paní Markéta Kuncová

© kauza-magistrala.net. All rights reserved.

Bítovská

Multifunkční zástavba v Bítovské ulici

Záměr multifunkční zástavby v Bítovské ulici
(školský komplex se studentským a rezidenčním bydlením)

Pozvánka na 12. jednání Komise územního rozvoje MČ Praha 4

Vážení sousedé,

Zveme vás na jednání komise, které se koná v pondělí 22. dubna 2024 od 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 301 na Nuselské radnici, Táborská 500, Praha 4.
Jako první bod programu se bude projednávat záměr multifunkční zástavby v Bítovské ulici (školský komplex se studentským a rezidenčním bydlením), kterou chce developer JRD realizovat na pozemcích, na nichž stojí budovy jazykové školy Akcent a Základní školy Edison a mateřské školy (tj. na místě bývalé prádelny).
Developer však vlastní pouze budovu bývalé prádelny a pozemek před ní, všechny ostatní pozemky by mu musela prodat městská část a jeden pozemek magistrát. Pokud si myslíte stejně jako my, že je tato výstavba předimenzovaná a do našeho sídliště nepatří, a chcete se proto jednání komise zúčastnit, zaregistrujte se prosím 48 hodin předem na odkazu výše (Komise rady MČ Praha 4). Nebo se zaregistrujte přímo na úřadě.
Budeme vás průběžně informovat na www.kauza-magistrala.net
Mgr. Alžběta Rejchrtová, zastupitelka: Praha 4 Sobě (Zelení a nezávislí), členka Komise pro územní rozvoj
Ing. Markéta Kuncová, předsedkyně spolku Občané postižení Severojižní magistrálou