Středa, 17 Čec 2019
Šíření propagandy a účelových informací? To nám jde skvěle. Vaše radnice Prahy 4.

Na webových stránkách Městské části Praha 4 se dne 16. 12. 2011 objevila zpráva o tom, jak pracovníci odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 4 provedením místního šetření údajně zachránili před pokácením 10 stromů v parku Zelený pruh, které prý chtěl pokácet soukromý spoluvlastník pozemku. Viz. http://www.praha4.cz/3476_Urad-Prahy-4-zabranil-vykaceni-stromu-v-parku-na-Zelenem-pruhu. Zpráva neuvádí, kdy k události mělo dojít, ale to vůbec nevadí, i tak můžeme tomuto skvělému úspěchu státní správy na Praze 4 zatleskat.

Návštěvník webu Prahy 4 se však už bohužel nedozví, že o den dříve, tj. 15. 12. 2011, jiný soukromý vlastník na jiném místě Prahy 4 vykácel 62 vzrostlých stromů a další desítky keřů. Jedná se o pozemek par.č. 3275/9 v k.ú. Michle v Jihlavské ulici, jehož vlastníkem je společnost Centrum Kačerov s.r.o. Soukromý vlastník tak učinil poté, co mu Hlavní město Praha se souhlasem Městské části Praha 4 tento pozemek v exponované lokalitě u magistrály i přes hlasitý odpor místních obyvatel prodalo.  Společnost Centrum Kačerov s.r.o. zeleň v Jihlavské ulici nechala vykácet i přesto, že zatím nemá pravomocné rozhodnutí o umístění stavby Administrativního centra Kačerov, a jakékoli přípravné práce ke stavbě jsou proto zatím absolutně předčasné.

V dosud nepravomocném rozhodnutí stavebního odboru Úřadu MČ Prahy 4 o umístění stavby byly investorovi stanoveny povinnosti mj. zpracovat návrh podstatné části nových výsadeb a projednat možnost přesazení stávajících stromů na jiné místo. Jak bude stavební odbor na Praze 4 plnění těchto povinností nepravomocného rozhodnutí vymáhat ex post, není jasné.

Je evidentní, že zpráva o údajné záchraně 10 jiných stromů na jiném místě je zcela účelová a jejím hlavním smyslem je zmírnit negativní ohlas, který vedení radnice Prahy 4 důvodně očekává následkem toho, že aktivně napomohlo likvidaci rozsáhlé zelené plochy. Bohužel toto je jen malý příklad toho, jakým způsobem vedení Prahy  4 „informuje“ obyvatele. Se stejně účelovými a manipulativními informacemi podávanými přesně podle hesla „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“ se obyvatelé Prahy 4 pravidelně setkávají nejen na webových stránkách Prahy 4, ale zejména v radničním časopisu Tučnák.