Sobota, 23 Bře 2019
Zazvonil zvonec a 4-Volnočasové byl konec Email

Obecně prospěšná společnost 4-Volnočasová, kterou založila Městská část Praha 4, aby jejím prostřednictvím zajišťovala kulturní, rekreační a jiné volnočasové aktivity pro obyvatele Prahy 4, skončila. Provoz Kulturního centra Novodvorská od září zajišťuje soukromá společnost, skončilo sportování dětí ve Sportovních centrech Prahy 4, kde děti mohly za výhodných podmínek hrát basketbal nebo florbal, skončily dotované pobyty dětí a seniorů na horské chatě Vápenka atd.

Vedení radnice, zejména bývalý starosta Ing. Pavel Horálek (ODS), se dříve často a rádo chválilo, jak se vzorně stará o blaho svých obyvatel a poskytuje jim kulturní vyžití i možnosti cenově dostupné rekreace v Krkonoších. Na dobré služby poskytované dotovanou chatou Vápenka školám v přírodě i seniorům skutečně přicházely pozitivní ohlasy. V září se ovšem na webu 4-Volnočasové objevil nápis Goodbye a kratičké sdělení o konci společnosti s přáním mnoha úspěchů divákům a milým přátelům.

V zářijovém čísle časopisu Tučňák starosta Prahy 4 Pavel Caldr (dříve ODS, v říjnu 2013 kandiduje za politickou stranu Hlavu vzhůru – volební blok) vysvětluje, že důvodem náhlého zrušení 4-Volnočasové a jejích programů bylo to, že společnost byla dlouhodobě nerentabilní, a že byly zjištěny nedostatky v účetnictví. To je ovšem málo věrohodné vysvětlení pro tak radikální krok, jakým je rovnou zrušení právnické osoby. Copak nemohly být nedostatky v účetnictví napraveny a ztrátové hospodaření, významně dotované z prostředků MČ Praha 4, nemohlo být změněno na hospodaření vyrovnané?

Skutečné důvody náhlého konce společnosti je třeba hledat jinde. Mnohé prozrazuje výrok auditora k účetní závěrce 4-Volnočasové za rok 2012, zveřejněný na internetu ve sbírce listin. I přes rekonstrukci účetnictví, která měla ve společnosti v roce 2012 proběhnout, vydal auditor k účetní závěrce tzv. záporný výrok, účetní závěrka podle něj nepodává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok končící k 31. 12. 2012. Ve své zprávě uvádí auditor šokující podrobnosti. Společnost zřízená a dotovaná městskou částí například delší dobu nehradila své závazky k finančnímu úřadu, ke zdravotním pojišťovnám a ke správě sociálního zabezpečení. Zejména však auditor popisuje, že ve společnosti došlo ke zpronevěře, je evidováno manko na pokladně ve výši 392 tis. Kč a výdaje služby ve výši 3 mil. Kč, jejichž poskytnutí nebylo doloženo.

O situaci 4-Volnočasové byli informováni zastupitelé na zasedání v červnu 2013, dva dny poté, co správní rada 4-Volnočasové rozhodla o zrušení společnosti. Členové správní rady na jednání zastupitelstva vysvětlovali, že za tristní stav společnosti nese odpovědnost výhradně její ředitel, Petr Hoffmann, oni, že prý nemohli nic dělat. Nijak ovšem nevysvětlili, proč pana Hoffmanna, člena volebního štábu poslance za ODS Marka Bendy pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010, trvale bytem na Úřadu Městské části Praha 1, zvolili v lednu 2011 ředitelem. Správní rada v té době pracovala ve složení Mgr. Alice Smetánková, Mgr. Václav Krištof (v té době ODS), Mgr. Daniela Kazdová (nyní Vedoucí odboru kanceláře starosty), Vanda Janovská (dříve Vedoucí odboru kanceláře starosty), Drahoslava Krejčová (ČSSD) a Mgr. Michaela Žemličková (místopředsedkyně správní rady, ředitelka Nadace ČEZ). Jednání správní rady, na kterém byl pan Hoffmann zvolen, se jako host zúčastnila i manželka tehdejšího starosty, Ing. Hana Horálková. Odpovědnost za zvolení ředitele nese v plné míře správní rada, ať už byly okolnosti jeho zvolení jakékoli. Petr Hoffmann se vzdal funkce k 30. 11. 2012 a v červnu 2013 prý nebyl k zastižení.

Ano, člověk, který zneužije své funkce statutárního orgánu společnosti, může napáchat značné škody, ale v tomto případě se skutečně nechce věřit, že za vše může pouze jediná osoba. Co v letech 2011 a 2012 dělaly zodpovědné orgány společnosti, správní rada a dozorčí rada? Za rok 2012 skončilo hospodaření ztrátou ve výši 3,3 mil Kč. Ovšem v letech 2010 a 2011 byly utrpěné ztráty ještě vyšší, 5,4 mil Kč v roce 2010 a 4,4 mil. Kč v roce 2011!
Skutečně se ve společnosti začaly ztrácet prostředky až s příchodem nového ředitele? Předtím bylo vše v pořádku? 4-Volnočasová je bohužel další smutný příběh o tom, jak politická reprezentace Prahy 4 promrhala značné prostředky v podivném projektu, který se kvůli nekompetenci a nemorálnímu jednání zúčastněných osob podařilo proměnit na černou díru na veřejné prostředky. A neslouží náhodou urychlená likvidace společnosti zejména k zametení stop?