Středa, 17 Čec 2019
Developer altruista Email

„Vlastně pomáháme Praze 4 s plněním jejích povinností, které jí uložil dokonce soudní výrok.“, prohlásil pan Milan Jendrusak ze společnosti Karimpol v článku autora Petra Býma s názvem „Kačerovská Green Line – mírně netradiční kanceláře“, který byl publikován dne 8.10.2013 na webu Stavební fórum.

Nemá smysl rozebírat, že si pan Jendrusak plete hlavní město Prahu s městskou částí Praha 4. Postavením administrativního centra (dříve Administrativní centrum Kačerov) se však rozhodně altruistou nestal. Pouze koupil pozemek s izolační zelení, značně pod cenou, vykácel lipovou alej a staví budovu s údajně hlukově pohltivou fasádou směrem k magistrále. Celou oblast stavba zatěžuje emisemi, hlukem ze stavby a silným osvícením staveniště. Hygienická stanice konstatovala, že zhotovitel stavby několikrát porušil stavební povolení, když pracoval i v noci; zástupce zhotovitele omlouval toto pochybení nutností provedení mimořádných zabezpečovacích prací, neboť komunikace Jihlavská se prý sesouvala (!) a bylo nutné stavební jámu zpevnit.

Trváme na tom, že stavba je nezákonná, neboť do prostředí nadměrně zatíženého škodlivými látkami v ovzduší, kterým naše okolí je, není možné umisťovat další zdroje znečištění a hluku. V žádném ze stupni správního řízení nebyla prokázána pohltivost fasády, která byla testována laboratorně na minimalistickém vzorku. V konečném řešení je hlukově pohltivý materiál umístěn pouze na cca 20 % fasády, zbytek tvoří především sklo, původně navrhované řešení výklopných lamel nebylo investorem realizováno.

Současnou a hlavně budoucí emisní situaci a tu tisícovku automobilů, které administrativní centrum vyvolá, a vliv na zdraví rezidentů pan Jendrusak v článku cudně nekomentuje, na druhé straně snadný přístup do budovy pro automobilisty je vyzdvihován v každém PR článku o Green Line.

V současnosti prochází posuzováním vlivu na životní prostředí další projekt investora ze skupiny Karimpol, tzv. Administrativní centrum Budějovická. Na parcele o výměře necelých 1000 m2 na křižovatce ulic Vyskočilova a Budějovická, částečně i na veřejném prostoru pěší komunikace a cyklostezky, má vyrůst 18 patrový skleněný mrakodrap. Přístup Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, stavebního úřadu Prahy 4 i odboru životního prostředí na magistrátu je stejně jako u Green Line i zde opět velmi vstřícný, a tak si počkejme, s jakým altruistickým posláním přijde pan Jendrusak tentokrát.

 

Markéta Kuncová