Středa, 17 Čec 2019
Administrativní centrum Kačerov alias Green Line u soudu Email

Mezi ulicí Jihlavskou a magistrálou, na místě, kde stála lipová alej, roste 174 metrů dlouhý železobetonový skleněný objekt, který má do naší oblasti přitáhnout každý den asi tisícovku aut, zhoršit provětrávání a odrazit hluk na domy Pod Dálnicí. Na tuto stavbu jsme podali dvě žaloby na územní rozhodnutí a stavební povolení. Doufali jsme, že když je tato stavba v rozporu se zákony o ochraně ovzduší a veřejného zdraví a stávající judikaturou, soud vyhoví naší žádosti o odkladný účinek a stavbu zastaví. Nestalo se tak. V dubnu nám soud sdělil, že má všechny podklady potřebné pro konečné rozhodnutí, které vydá do konce června. Teprve koncem září vydal soud rozhodnutí, že se naše žaloba zamítá, odůvodnění chybělo. Dočkali jsme se ho až o více než měsíc. Soud sdělil, že společenství vlastníků nemá aktivní legitimaci k žalobě, jinými slovy není oprávněno žalovat, protože jako právnická osoba nemá právo na zdravé životní prostředí. Soudce neuvedl žádnou judikaturu, kterou by podpořil svůj právní názor, pouze se vyslovil, že se neztotožňuje s judikátem Nejvyššího soudu, který společenstvím vlastníků v naší žalobě proti magistrátu kvůli hluku aktivní legitimaci přiznal. Věcnou stránkou sporu se vůbec nezabýval. Podali jsme proti tomuto rozsudku kasační stížnost. Soudní spor dovedeme do konce, přestože je možné, že stavba bude dokončena. Případné rozsudky chceme využít v řízeních na další stavby, které nám u magistrály hrozí. Jedná se o administrativní centrum na rohu Budějovické a Vyskočilova, na něž právě probíhá EIA (stejný investor) a plánovanou, zřejmě opět, administrativní zástavbu vedle věžáku Pod Dálnicí.

Proč získalo AC Kačerov všechna potřebná povolení z Prahy 4, magistrátu či MŽP, když je stavba v rozporu se zákonem? Odpověď zní, protože za projektem stála šedá eminence na radnici Prahy 4 Ondřej Palounek, podporovali ho jak bývalý starosta Horálek (ODS) a celá rada včetně současného starosty Caldra (dříve ODS, nyní Hlavu vzhůru), místostarosty Bodenlose (ČSSD). Nepomohl nám ani současný primátor Hudeček (TOP 09). Když jsme ho osobně upozornili, že v našem případě se jedná o vzorový případ korupce, odvětil nám, že nemůže zasahovat do výkonu státní správy. Jsme přesvědčeni, že povinností volených zástupců je hájit veřejný zájem a dbát na to, aby státní správa dodržovala zákon. Musíme dále vyvíjet tlak na politiky a státní správu, kteří již v řadě případů začínají tlaku veřejnosti ustupovat

 

Mgr. Alžběta Rejchrtová
zastupitelka MČ Praha 4 (SZ)
Občané postižení Severojižní magistrálou

 

Ing. Daniel Kunc
Občané postižení severojižní magistrálou

 

více informací: na www.kauza-magistrala.net

a

www.ceskapozice.cz (Ondřej Palounek)