Středa, 17 Čec 2019
Vyjádření k dokumentaci záměru Administrativní centrum Kačerov PHA 730 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

V předchozím vyjádření k oznámení EIA jsme stručně popsali historii tohoto investičního záměru,  jež se datuje do období kolem roku 1993, kdy byl  zelený pás s lipovou alejí, který odděluje ulici Jihlavskou od magistrály  nabídnut tehdejším tajemníkem Městské části Praha 4 firmě Aral jako pozemek vhodný pro výstavbu benzínové  pumpy.  I když byl tento záměr zamítnut Radou HMP,  Aral si přesto od soukromníků  koupil nepatrnou část  zeleného pásu a v roce 1999 si nechal vypracovat projekt na výstavbu  pumpy skryté v tzv. bariérovém domě a zkoušel cestu přes Městskou část Praha 4 Kolem roku 2000 prosadil na MČ Praha 4, aby se tentýž projekt stal součástí urbanizační studie, kterou zadala MČ Praha 4  na zmíněnou oblast. Tato studie sloužila jako podklad pro změnu územního plánu  č. 0467/04, jíž se změnilo funkční využití daného území z izolační zeleně na smíšené pro výstavbu polyfunkčního objektu se stanicí čerpacích hmot, administrativou, obchody a podzemními garážemi. Městské části Praha 4 a Magistrátu Hlavního města Prahy se tak společně, bez vědomí občanů, podařilo prosadit zájmy developera pod pláštíkem toho, že tento objekt bude sloužit jako bariérový dům a zlepší hlukovou situaci v území.

Celý článek...
 
Vyjádření k oznámení záměru Administrativní centrum Kačerov PHA 730 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí PDF Tisk Email

Lipová alejZáměr výstavby Administrativního centra Kačerov se datuje do období kolem roku 1993, kdy byl zelený pás s lipovou alejí, který odděluje ulici Jihlavskou od magistrály nabídnut tehdejším tajemníkem Městské části Praha 4 firmě Aral jako pozemek vhodný pro výstavbu benzínové pumpy. Proti čerpací stanici a jí provázející plánované výstavbě nájezdů a sjezdů vznikla petice občanů a bylo založeno naše občanské sdružení. Výstavba benzínové pumpy byla zamítnuta Radou ZHMP. Firma Aral však od svých záměrů neustoupila, zakoupila od soukromníků nepatrnou část zeleného pásu a v roce 1999 si nechala vypracovat projekt na výstavbu pumpy skryté v tzv. bariérovém domě. Kolem roku 2000 se tentýž projekt stal součástí urbanizační studie, kterou zadala MČ Praha 4 na zmíněnou oblast a jejímž jediným cílem bylo podat žádost o změnu územního plánu, podle níž by se pás izolační zeleně změnil na smíšené území, v němž by stál tzv. polyfunkční bariérový objekt.

Celý článek...
 
Oznámení záměru Administrativní centrum Kačerov PDF Tisk Email

Kompletní text oznámení je k nahlednutí v tomto článku (stažení dokumentu v pdf se pustí kliknutím na úvodní stránku dokumentu). V článku jsou také vybrány některé zajímavé části dokumentu.

Vizualizace - pohled od jihu

Celý článek...
 
Zabraňte prodeji vzrostlé lipové aleje u magistrály na Praze 4

V Praze dne 17.10. 2009

Věc: Zabraňte prodeji zeleného pásu se vzrostlou lipovou alejí oddělujícího ulici Jihlavskou od magistrály, bod 10/4 na programu zastupitelstva dne 22.10. 2009!!!

Vážení zastupitelé,
ve čtvrtek budete projednávat úplatný převod pozemků parc. č. 153/2 o výměře 89 m2, parc. č. 310/164 o výměře 108 m2 a části pozemku parc. č. 3275/6 o výměře 3.616 m2, vše v k. ú. Michle z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Centrum Kačerov s.r.o . Lipová alej JihlavskáK prodeji výše uvedených pozemků jsme zorganizovali protestní petici, kterou do dnešního dne podepsalo více než 700 lidí. Nesouhlasíme s tím, aby poslední větší zelená plocha u magistrály s asi stovkou stromů ve stáří 25-35 let a stejným počtem keřů ustoupila výstavbě tzv. bariérového polyfunkčního objektu s administrativou, obchody a podzemními garážemi.
Tyto vzrostlé stromy, z nichž 60 lip jsme před 25 lety vysázeli vlastníma rukama, jsou plně funkční, pohlcují polétavý karcinogenní prach, zvlhčují vzduch, vytvářejí kyslík a činí tuto oblast vysoce nadlimitně zatíženou zplodinami z dopravy poněkud obyvatelnější.

Celý článek...
 
ČT24 - reportáž o prodeji zeleného pásu v České televizi Email

Reportáž začíná v 15 minutě a 22 vteřině pořadu Události v regionech. Přehrávání spustíte klepnutím na logo ČT24.

reportáž ČT24

 
« ZačátekPředchozí123DalšíKonec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL