Středa, 17 Čec 2019
Šíření propagandy a účelových informací? To nám jde skvěle. Vaše radnice Prahy 4.

Na webových stránkách Městské části Praha 4 se dne 16. 12. 2011 objevila zpráva o tom, jak pracovníci odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 4 provedením místního šetření údajně zachránili před pokácením 10 stromů v parku Zelený pruh, které prý chtěl pokácet soukromý spoluvlastník pozemku. Viz. http://www.praha4.cz/3476_Urad-Prahy-4-zabranil-vykaceni-stromu-v-parku-na-Zelenem-pruhu. Zpráva neuvádí, kdy k události mělo dojít, ale to vůbec nevadí, i tak můžeme tomuto skvělému úspěchu státní správy na Praze 4 zatleskat.

Celý článek...
 
Lipová alej vykácena


Dne 15.12.2011, byla vykácena alej vzrostlých lip na zeleném pásu mezi ulicemi Jihlavská a 5. Května.
Investor, společnost Centrum Kačerov s.r.o., stromy nechal vykácet přesto, že Odbor stavební Magistrátu hl. m. Prahy ještě ani zdaleka nevydal rozhodnutí o odvoláních proti rozhodnutí o umístění stavby. 
Vedení společnosti Centrum Kačerov s.r.o. je zřejmě přesvědčeno, že rozhodnutí o umístění stavby bude potvrzeno. Arogance developera jen navazuje na aroganci zkorumpovaných politiků, kteří rozhodují proti zájmům občanů. Necháme si to líbit?

Celý článek...
 
Vyjádření OS Občané postižení SJM k posudku a veřejnému projednání dokumentace EIA k záměru Administrativní centrum Kačerov

Zasláno: Odbor ochrany prostředí, Magistrát hl. města Prahy

V Praze, dne 15.3.2011

Vyjádření OS Občané postižení SJM k posudku a veřejnému projednání dokumentace EIA k záměru Administrativní centrum Kačerov

Jak jsme již uvedli v předchozích vyjádřeních k oznámení a dokumentaci EIA, tento  záměr je v rozporu a platnou legislativou ČR a EU a měl by být proto jako nezákonná stavba zamítnut. Zdá se až absurdní, že by na zeleném pásu šířky asi 28 metrů se 126 stromy a další parkovou úpravou, jenž odděluje ulici Jihlavskou od magistrály, mohl vyrůst objemný administrativní objekt, jenž nás téměř o všechny stromy připraví a přitáhne do oblasti dalších téměř tisíc vozidel.  Mohlo by nás proto udivovat, že některé dotčené orgány státní správy a samosprávy považují tento záměr za přijatelný a že zpracovatel posudku  navrhuje vydat k němu souhlasné stanovisko a  tvrdí, že životní prostředí a zdraví  nebude v podstatě ovlivněno.

Celý článek...
 
ŘÍZENÍ EIA ZŘEJMĚ MANIPULOVÁNO!

Dopis primátorovi Hl.města Prahy Doc. MUDr. Bohuslavu Svobodovi, CSc

Věc: Rozsudek Nejvyššího soudu k hluku na magistrále a Administrativní centrum Kačerov

Vážený pane primátore,
Rada Hlavního města Prahy se má do 16. března vyjádřit k posudku dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) Administrativního centra Kačerov, které by mělo stát na zeleném pásu s asi stovkou vzrostlých stromů, jenž odděluje ulici Jihlavskou od magistrály. Dosud se rada na základě odborných podkladů Útvaru rozvoje města vyjadřovala velmi kriticky jak k oznámení, tak k dokumentaci EIA k připravovanému záměru. ÚRM se v podstatě ztotožnil s nejzávažnějšími námitkami OS Občané postižení Severojižní magistrálou, Česká inspekce životního prostředí dokonce vydala nesouhlasné stanovisko s tímto záměrem.

Celý článek...
 
Dopady Administrativního centra Kačerov budou dále hodnoceny

Na základě nesouhlasných připomínek našeho sdružení i některých námitek dotčených orgánů státní správy se bude projekt Administrativního centra Kačerov  posuzovat v další fázi procesu EIA, hodnocení dokumentace vlivů  na životní prostředí.

Celý článek...
 
« ZačátekPředchozí123DalšíKonec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL