Sobota, 25 Bře 2023
Zveřejnění a veřejné projednání posudku EIA na stavbu hotelu ve Vyskočilově ulici (BB Centrum) Email

Vážení sousedé,

na stránkách portálu agentury Cenia byl zveřejněn posudek na novou stavbu BB Centra - třináctipatrový kongresový hotel ve Vyskočilově ulici. Zpracovatel posudku vyhodnotil negativní připomínky občanů a stanoviska příslušných orgánů včetně MČ Praha 4 tak, že k záměru vydal souhlasné stanovisko a stanovil podmínky pro další správní řízení (územní a stavební řízení vedené místním stavebním úřadem). Do posudku a ostatní dokumentace můžete nahlédnout na http://portal.cenia.cz/... nebo do 17.6.2016 na odboru ochrany prostředí na MHMP a na Úřadu MČ Praha 4 (viz příloha).

Veřejné projednání posudku proběhne dne 16.6.2016 od 15:30 hodin ve Společenském centru na Brumlovce.
Připomínky je možné zaslat do 17.6.2016 včetně
...

Celý článek...
 
SOUSED-DEVELOPER O ZAHUŠŤOVÁNÍ PRAHY A BB CENTRA Email

Záměr třináctipatrového kongresového hotelu developerské společnosti Passerinvest Group ve Vyskočilově ulici na Brumlovce je v současnosti posuzován podle zákona o vlivu na životní prostředí ve fázi dokumentace. Ani v upravené podobě, se záměr stavby hotelu nesetkal s velkým pochopením svého okolí a dalších účastníků řízení. Nepřekvapilo mne, že server idnes.cz zveřejnil hned dva public relations články, resp. článek a rozhovor s panem Radimem Passerem.

Celý článek...
 
Magistrát zrušil územní rozhodnutí na umístění Administrativního centra Budějovická Email

Odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy svým rozhodnutím ze dne 1.2.2016 zrušil souhlas stavebního úřadu Praha 4 s umístěním stavby osmnáctipodlažní kancelářské budovy Administrativního centra Budějovická investora OPAL REAL spol. s r.o. (skupina KARIMPOL) na rohu ulic Vyskočilova/Budějovická. Po ročním čekání dal odvolací orgán za pravdu nejen těm, kteří podali odvolání, tj. MČ Praha 4, IPRu a řadě občanských sdružení, ale především 1850 občanů, kteří podepsali petici proti megalomanské stavbě na miniaturním pozemku.

Po několika zamítavých rozhodnutích k podobným předimenzovaným stavbám na Praze 4 (na Pankráci např. Administrativní dům Beryl, Malá ledová věž) vystavili úředníci magistrátu místnímu stavebnímu úřadu další nelichotivé vysvědčení.

Celý článek...
 
Petice a odvolání proti Administrativnímu centru Budějovická Email

Spolek Občané postižení Severojižní magistrálou podal odvolání proti územnímu rozhodnutí na stavbu AC Budějovická. Územní rozhodnutí Odboru stavebního Úřadu městské části Praha 4 (dále jen „stavební úřad“) bylo velmi vstřícné vůči developerovi, nepřipustilo jedinou námitkou kohokoliv z účastníků územního řízení a dokonce ani nereagovalo na negativní stanovisko Institutu plánování a rozvoje HMP (dříve ÚRM) a MČ Praha 4. Stavební úřad nedostál své povinnosti, aby objektivně a věcně správně posoudil, zda záměr výstavby vyhovuje požadavkům ustanovení §90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zda je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky na využívání území, na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel. Text odvolání naleznete níže jako přílohu.

Nesouhlasíte-li se zastavěním pozemku na rohu ulic Vyskočilova a Budějovická naddimenzovaným projektem AC Budějovická, můžete vyjádřit svůj nesouhlas podpisem petice proti výstavbě a za zpětný odkup pozemku Hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 4. Věříme, že s podporou radnice naší městské části a občanů zejména Prahy 4, kteří podepisují a šíří petici, budeme úspěšní. Podepsanou petici lze odevzdávat na recepci Úřadu městské části Praha 4.

Petice proti výstavbě Administrativního centra Budějovická (pdf)

Celý článek...
 
SOUD ZRUŠIL ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NA ADMINISTARTIVNÍ CENTRUM KAČEROV Email

Vážení sousedé,
hrubá stavba Administrativního centra Kačerov již stojí a hyzdí Jihlavskou ulici, nemá však platné rozhodnutí o umístění stavby. Po dvou letech je zrušil soud, který nejprve naši žalobu zamítl s tím, že společenství vlastníků jako právnická osoba nemá oprávnění žalovat, protože nemá právo na zdravé životní prostředí. Nyní došel k názoru, že stavba není v souladu s územním plánem, je příliš objemná a stavební úřad nevypořádal naše námitky, že dále nezákonně zatěžuje již nyní nadlimitně zatížené prostředí. Stavba přivede do naší oblasti asi tisícovku aut, která můžou jezdit ulicí Bítovskou a Jihlavskou. Opět jsme požádali soud, aby zrušil i stavební povolení a stavbu zastavil. Pokud se tak nestane, využijeme tohoto rozsudku jako precedentu, aby se nestavěly další administrativní budovy vedle věžáku Pod Dálnicí a ani osmnáctipatrový kolos na rohu Budějovické a Vyskočilovy.

Celý článek...
 
« ZačátekPředchozí1234DalšíKonec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL