Pondělí, 05 Čer 2023
Zveřejnění a veřejné projednání posudku EIA na stavbu hotelu ve Vyskočilově ulici (BB Centrum) Email

Vážení sousedé,

na stránkách portálu agentury Cenia byl zveřejněn posudek na novou stavbu BB Centra - třináctipatrový kongresový hotel ve Vyskočilově ulici. Zpracovatel posudku vyhodnotil negativní připomínky občanů a stanoviska příslušných orgánů včetně MČ Praha 4 tak, že k záměru vydal souhlasné stanovisko a stanovil podmínky pro další správní řízení (územní a stavební řízení vedené místním stavebním úřadem). Do posudku a ostatní dokumentace můžete nahlédnout na http://portal.cenia.cz/... nebo do 17.6.2016 na odboru ochrany prostředí na MHMP a na Úřadu MČ Praha 4 (viz příloha).

Veřejné projednání posudku proběhne dne 16.6.2016 od 15:30 hodin ve Společenském centru na Brumlovce.
Připomínky je možné zaslat do 17.6.2016 včetně
...

na adresu odboru ochrany prostředí MHMP, je možné je podat ústně při veřejném projednání. Prosím zvažte, zda byste se nemohli veřejného projednání zúčastnit a vyjádřit svůj názor nebo podat připomínky. Vaše účast je velmi důležitá - nejen kvůli tomu, že okolí Brumlovky, Michelské i Severojižní magistrály je stále velmi zatížené a přitom se připravují opatření, která mají do této oblasti přivést další dopravu, ale především proto, že po novelizaci zákona o životním prostředí jsou stanoviska vydaná v rámci EIA nyní pro stavební úřady závazná. Pokusme se tedy ještě v poslední chvíli ovlivnit stanovisko k záměru a jeho podmínky.

 

Ing. Markéta Kuncová, předsedkyně OPSJM

[email protected]

 

Přílohy v PDF:

Veřejné projednání Hotel Vyskočilova

Informacce - posudek PHA953