Neděle, 25 Čec 2021
Další výšková budova na Pankráci? Email

Malá ledová věž - vizualizaceVážení sousedé,
na rohu ulice Budějovická a Na Strži se plánuje výstavba šedesátimetrové stavby, tzv. Malé ledové věže,
která vyvolá více než 300 jízd denně. Má být „vstupní branou“ do nového obchodně administrativního komplexu (MLV, dostavba Bauhausu, Beryl), který má do oblasti přitáhnout nejméně dalších 4000 jízd denně. Malá ledová věž bude zabírat větší část dnes veřejného prostranství před Finančním úřadem pro Prahu 4.

V současné době probíhá územní řízení. Právě v něm mohou, jak vlastníci nemovitostí, tak občanská sdružení vyjádřit svůj nesouhlas s další stavbou, která by zhoršila životní prostředí, již dnes nadlimitně zatížené hlukem a zplodinami z dopravy. Připomínky mohou být podány nejpozději při veřejném ústním jednání dne 13. 5. 2014 od 9:00 hod na Úřadu MČ Praha 4, místnost č. 512, vyřizuje Bc. Jana Rykrová. Občanská sdružení Občanská iniciativa Pankráce a Občané postižení Severojižní magistrálou, která se již účastnila řízení EIA na všechny tři objekty, podávají k těmto projektům písemné námitky. Jako vlastníci nemovitosti se můžete k těmto námitkám připojit nebo podat námitky vlastní.

Můžete také napsat starostovi Pavlu Caldrovi a místostarostovi Jiřímu Bodenlosovi a připomenout jim, že mají dodržet usnesení zastupitelstva, přijaté z iniciativy Alžběty Rejchrtové, zastupitelky za SZ, a řídit se rozsudky Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu, které stanoví, že do nadlimitně zatíženého území nelze umisťovat další stavby, má-li být v jejich důsledku zhoršeno životní prostředí, viz. web Prahy 4, usnesení číslo 8Z-37/20128, ze dne 8.3.2012. Naše vyjádření do územního řízení Vám na požádání zašleme. Informace o dalších stavbách v naší oblasti a o dění na Praze 4 naleznete na stránkách www.kauza-magistrala.net

 

 

Mgr. Alžběta Rejchrtová
předsedkyně spolku Občané postižení Severojižní magistrálou
zastupitelka za Stranu zelených Městské části Praha 4

 

Daniel Kunc
Občané postižení Severojižní magistrálou
Strana zelených

 

Přílohy:

Beryl - námitky k ÚŘ (pdf)

Malá ledová věž - námitky k ÚŘ (pdf)