Neděle, 03 Čec 2022
Stanovisko ke snížení rychlosti na magistrále

Koncem roku 2009 byla na ulici 5. Května snížena maximální povolená rychlost na 50 km/hod. Jedná se o poměrně výrazné snížení rychlosti, protože dosud zde byla povolena rychlost 70 km/hod, respektive v části úseku 80 km/hod. Občanské sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou požadovalo snížení rychlosti v mimosoudním jednání s příslušnými úřady jako jedno z opatření vedoucích ke snížení hlučnosti. Je to krok dobrý, i když ne nejúčinnější vzhledem k velkému počtu vozidel na magistrále.


V naší oblasti byla naměřena ekvivalentní (průměrná) hladina hluku ve dne 75 decibelů a v noci 69 decibelů. Limity jsou ve dne 60 dB a v noci 50 dB. Dle odhadů by snížení rychlosti o 20 resp. 30 km/hod mělo představovat snížení hluku o 2- 3 decibely. Podle prvních poznatků se zdá, že skutečně k určitému snížení hladiny hluku došlo a děkujeme všem řidičům, kteří nejvyšší povolenou rychlost respektují. Pozorovaný pokles hluku však může být částečně způsoben slabším provozem v zimním období a právě proběhlými svátky. Předpokládáme, že později budou provedena srovnávací měření.

Klíčové samozřejmě bude, jak bude nejvyšší povolená rychlost 50 km/hod. dodržována, resp. jak intenzivně bude její dodržování vymáháno. Podle dosavadních zkušeností byly zatím platné nejvyšší povolené rychlosti 70 resp. 80 km/hod. překračovány častěji ve směru ven z centra města, kde nejsou umístěny stálé radary. O vysoké hodnoty byla nejvyšší povolená rychlost překračována zejména v noci, kdy dosažení vyšších rychlostí umožňuje mnohem  slabší provoz na magistrále. To má vliv na důležitý ukazatel tzv. dynamiky hluku. I jednotlivý krátkodobě působící zdroj hluku má na zdraví člověka velmi negativní dopady, např. v noci na kvalitu spánku: rychle jedoucí motorka  či auto vzbudí ze spaní. Snížení rychlosti a kontrola jejího dodržování by proto mohlo právě v noci vést ke většímu snížení  než o 3 decibely. Domníváme se však, že v opatřeních na snížení hluku  se musí dále pokračovat. V takto zatížených oblastech je nutné provést soubor opatření, mezi něž patří regulace provozu a vhodné protihlukové zábrany.

 

Za občanské sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou

Alžběta Rejchrtová              Daniel Kunc