Neděle, 03 Čec 2022
Právo na ochranu zdraví v budoucnosti ohroženo

Zatímco my jsme náš spor definitivně vyhráli, velké množství jiných občanů má nyní hlukem trpět. Jsou ohroženi připravovaným nařízením vlády, které má zvýšit hlukové limity o 5 a v některých případech i o 10 dB. V praxi to znamená například, že se podle nových silnic a dálnic nebudou muset stavět protihlukové stěny. Proti této nehumánní úpravě zorganizovala pražská občanská sdružení a představitelé některých  pražských obcí dne 22.12. 2010 v 16 hodin demonstraci před Ministerstvem zdravotnictví na Palackého náměstí.

Přijďte je podpořit!

Jsme pro výstavbu silničních okruhů v Praze a kolem Prahy, ale nesouhlasíme s tím, aby naši spoluobčané trpěli stejným hlukem jako my.Za OS Občané postižení SJM
Alžběta Rejchrtová