Sobota, 25 Bře 2023
Nesouhlasíme s rozšiřováním BB Centra o hotel a další administrativní budovy Email

Na konci roku 2014 proběhla médii zpráva, že developerská společnost PASSERINVEST GROUP Radima Passera začne v roce 2016 ve Vyskočilově ulici stavět 14patrový hotel a 13patrovou administrativní budovu.

Spolek Občané postižení Severojižní magistrálou byl jedním z mnoha subjektů, spolků, SVJ i jednotlivých fyzických osob, které k záměru oznámenému v procesu EIA přes hektický vánoční čas poslaly svá vyjádření do procesu posuzování vlivu na životní prostředí. Všechna vyjádření byla negativní. Vyjádření našeho spolku si můžete přečíst zde (pdf). Popis záměru najdete a další vývoj v procesu posuzování vlivu na životní prostředí můžete sledovat na stránkách agentury Cenia zde: portal.cenia.cz/eiasea/...

Celý článek...
 
BB Centrum v Tučňáku Email

V dubnovém čísle měsíčníku Prahy 4 Tučňák byly věnovány dvě strany kauze výstavby hotelu a administrativní budovy ve Vyskočilově ulici. Můžete si zde přečíst mimo jiné stanovisko MČ Praha 4 a odpověď radní Alžběty Rejchrtové na otevřený dopis developera Radima Passera.

Časopis Tučňák najdete na webu MČ Praha 4 zde: www.praha4.cz/Casopis-Tucnak...