Pondělí, 05 Čer 2023
Nesouhlasíme s rozšiřováním BB Centra o hotel a další administrativní budovy Email

Na konci roku 2014 proběhla médii zpráva, že developerská společnost PASSERINVEST GROUP Radima Passera začne v roce 2016 ve Vyskočilově ulici stavět 14patrový hotel a 13patrovou administrativní budovu.

Spolek Občané postižení Severojižní magistrálou byl jedním z mnoha subjektů, spolků, SVJ i jednotlivých fyzických osob, které k záměru oznámenému v procesu EIA přes hektický vánoční čas poslaly svá vyjádření do procesu posuzování vlivu na životní prostředí. Všechna vyjádření byla negativní. Vyjádření našeho spolku si můžete přečíst zde (pdf). Popis záměru najdete a další vývoj v procesu posuzování vlivu na životní prostředí můžete sledovat na stránkách agentury Cenia zde: portal.cenia.cz/eiasea/...

Jsme velmi rádi, že se náš postoj k tomuto záměru shoduje s názorem MČ Praha 4 a je také v souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, neboť záměr byl tímto odborem vyhodnocen jako záměr ovlivňující životní prostředí a v dubnu 2015 bylo nařízeno zpracování dokumentace pro další stupeň procesu EIA.

Myslíme si, že další rozšiřování BB Centra v navrhované podobě přinese negativní dopady na zdraví a pohodu místních obyvatel, žijících v nadměrně zatížené oblasti. Developerem obdivované „město ve městě“ je pro nás především kancelářskou čtvrtí, která přivádí do oblasti Budějovické tisíce aut a tlačí na výstavbu nájezdových ramp v okolí Základní školy Bítovská. Další zhoršení této situace výstavbou nové administrativní budovy je neakceptovatelné. Obyvatelé v okolí nepotřebují další obchody s nesmyslnými módními doplňky, nechtějí další zábor prostoru ve svém okolí pro nové byznysové aktivity jednotlivce, nepotřebují vstupenku do luxusního fitness centra. Místní obyvatelé potřebují řešení pro všechny, potřebují omezit dopravu, vyřešit parkování, zachovat veřejně přístupné zelené plochy a tenisové kurty nad křižovatkou Michelská/Vyskočilova apod.

O vývoji situace v posuzování záměru výstavby ve Vyskočilově ulici vás budeme informovat.