Pondělí, 28 Zář 2020
NEVZDÁVÁME TO!!! PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   

Pokračujeme dále v boji za záchranu zeleně a proti hluku a znečištění z dopravy na magistrále.

Dne 22.10. pražské zastupitelstvo prodalo zelený pás s lipovou alejí v ulici Jihlavské soukromému investorovi, který zde má vystavět polyfunkční objekt s několikapatrovými podzemními garážemi.  My se však proti této výstavbě budeme bránit ve správních řízeních a případně i soudní cestou.

Vyhráli jsme další soud o magistrálu. Dne 4. 11. Městský správní soud v Praze zrušil územní rozhodnutí na ochranné bariéry k nájezdové a sjízdné rampě. Soud konstatoval, že ochranné bariéry naši situaci nezlepší a rampy, jejichž výstavbu jsme před deseti lety zastavili, se zatím nemůžou stavět.


Nejvyšší soud zatím ještě nevyřídil dovolání magistrátu proti rozsudku, jenž mu nařídil snížit hluk na 60 dB ve dne a 50 dB v noci. Informovali jsme ho o tom, že město naši situaci nejen nezlepšuje, ale dále zhoršuje, uvedli jsme jako příklad prodej zeleného pásu, a požádali ho, aby co nejdříve rozhodl.  Bojujeme s lhostejností a arogancí radních i zastupitelů hl. města, kteří preferují zájmy developerů před zájmy občanů, ale přestože náš boj trvá již dlouho, věříme, že se nám nejdůležitější věci podaří vyhrát. Nasvědčují tomu, jak rozsudky soudu, tak i skutečnost, že jsme začali jednat s radnicí Prahy 4 a ta nám začala naslouchat.

V současné době probíhá schvalování konceptu nového územního plánu. Územní plán stanoví, kde se může stavět a kde má být např. zeleň. Požadujeme, aby se snížil počet jízdních pruhů na magistrále, zavedlo mýtné od křížení s Jižní spojkou a magistrála byla v naší oblasti schována v skleněném tubusu, aby z něj samozřejmě byly vyjmuty obě rampy, ať již by vedly v blízkosti našich domů a školy nebo o něco dále. V ÚP se počítá, že část magistrály asi k domu Jihlavská 520 by mohla být překryta tunelem, na němž by se postavily další zřejmě administrativní budovy a kde by také měla vést tramvaj z ulice Vyskočilova do ulice Hodonínská. Toto řešení odmítáme, nechceme další nárůst dopravy vyvolaný touto výstavbou a požadujeme, aby tramvajová trať vedla ulicí Vyskočilovou do ulice Michelská. Dále požadujeme, aby byla změněna funkce území vedle věžáku Pod dálnicí na veřejné vybavení a mohly zde místo administrativních budov vyrůst např. pavilony vysoké školy v zeleni. Toto jsou nejdůležitější změny, které do nového ÚP navrhujeme. Na přípravě připomínek a námitek k ÚP se dohodli zástupci domů v ulici Jihlavské, Bítovské, Pod dálnicí a Hodonínské. Zmocnili  předsedkyni OS Občané postižení SJM Alžbětu Rejchrtovou, aby v řízeních ke konceptu a návrhu územního plánu vystupovala jako zástupce veřejnosti. K tomu, aby však mohla hájit účinně naše zájmy potřebujeme  nejméně 200 podpisů, čím více jich bude, tím lépe pro nás.

Dne 4.12. 2009 v 15 hod. se bude konat na Radnici Prahy 4 zvláštní zasedání zastupitelstva k ÚP. Můžete-li, přijďte nás podpořit a případně vysvětlit zastupitelům, jak se nám žije.

Alžběta Rejchrtová