Pondělí, 28 Zář 2020
VYHRÁLI JSME DEFINITIVNĚ SOUD PROTI HLUKU

Dne 24.11.2010 Nejvyšší soud ČR zamítl dovolání a potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze, jenž nařídil Hlavnímu městu Praze snížit hluk na zákonem stanovené limity 60 dB ve dne a 50 dB v noci. Město musí do roka přijmout opatření, jimiž hluk sníží.


Zprávu o tomto rozhodnutí získaly Hospodářské noviny a my je zatím stále nemáme v ruce.  
V médiích mezitím proběhly informace, že město zvažuje podání ústavní stížnosti, protože v době kdy odvolací soud o našem sporu rozhodoval, mělo k dispozici výjimku hygienika z hlukových limitů.

Spor je ovšem ukončen, rozsudek Městského soudu v Praze je vykonatelný a město je povinno se podle něj chovat. Na tom nic nezmění ani podání ústavní stížnosti. Soudy, stejně jako v minulosti, tak potvrdily, že ani udělení výjimky spočívající ve zvýšených hlukových limitech neznamená, že město není povinno ochránit před hlukem z provozu na magistrále občany, pokud je hluk obtěžuje nad míru přiměřenou poměrům. Je otázkou, co vůbec může být důvodem pro podání ústavní stížnosti městem, když jediné a základní, čeho se žalobci domáhají, je ochrana jejich základních práv, zejména jejich práva na ochranu zdraví.

O tom, jaké kroky po obdržení rozsudku podnikneme, vás budeme informovat zejména na našich webových stránkách www.kauza-magistrala.net.


Za OS Občané postižení SJM
Alžběta Rejchrtová