Ústavní soud zrušil rozsudky NS a MS o rušení hlukem na magistrále Tisk

Ústavní soud v otázce hluku z magistrály rozhodl proti zájmům obyvatel Prahy 4

Ústavní soud ČR  dne 11.1.2012 vyhověl ústavní stížnosti  Hlavního města Prahy a zrušil rozsudek Nejvyššího soudu, který zamítl dovolání Hl.m. Prahy a potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze, podle něhož má Hlavní město Praha snížit hluk na magistrále na Praze 4 v úseku Vyskočilova – Michelská na zákonem stanovené limity 60 dB v noci a 50 dB ve dne. Ústavní soud  řekl, že došlo ke kolizi základního vlastnického práva Hl.m. Prahy a základních práv osob bydlících v okolí 5. května. Nezpochybnil, že vlastnická práva těchto osob jsou porušována, ovšem neděje se tak v míře nepřiměřené poměrům a město nemá možnost provoz na komunikaci, jímž hluk vzniká, ovlivnit. Rozsudky NS a MS v Praze nebraly v úvahu reálnou situaci, v níž se město nachází ani jeho snahu hlukovou situaci zlepšit.

„Ústavní soud prohlásil,  že odvolací a dovolací soudy postupovaly příliš formalisticky a neoprávněně preferovaly vlastnická práva jednotlivců, protože obec nemůže s hlukem nic dělat. Nález  ÚS tak vlastně přenáší odpovědnost a důsledky hlukové zátěže na lidi, kteří jimi trpí. Přitakal tak názoru, že žádnou právní ochranu vlastně nemají", říká právní zástupkyně žalobců Alena Bányaiová.

Organizátorka hromadné žaloby Alžběta Rejchrtová  k tomu dodává. „Je pro nás naprosto nepochopitelné,  že Ústavní soud neochránil naše vlastnické právo a hlavně právo nás, jednotlivců, na zdraví  a  podpořil instituci, která pro řešení dopravní situace v hlavním městě  dlouhodobě nic nedělá a naopak dopouští, aby provoz na magistrále vlivem dalších nových staveb, jako nájezdových a sjízdných ramp a administrativních center, stále narůstal a hluková a imisní situace desetitisíců občanů  se neustále zhoršovala. Tvrzení soudu, že město chce naši zlepšit ochrannými bariérami neodpovídá skutečnosti. Tyto bariéry mají vést právě  podél nájezdových ramp a pouze podél jedné strany magistrály, hluk sníží  jen několik decibelů a to pouze v prvních čtyřech podlaží a na obytné domy na druhé straně magistrály jej odrazí a tím zvýší. Rozhodnutí ÚS je pro nás hlubokým zklamáním.

Alžběta Rejchrtová