Nepřestávám se divit Tisk

Při vyhlášení rozsudku Ústavního soudu k odhlučnění magistrály v oblasti Vyskočilova- Michelská na Praze 4 jsem na chvíli pevně zavřela oči. Hodinu předtím jsme byli přesvědčeni, že soud stížnosti města nevyhoví, že přece nemůže neochránit naše vlastnické právo a především právo na zdraví. Něco nám však přesto říkalo, že tomu tak být nemusí. Když jsem oči otevřela, nestačila jsem se divit.

Odvolací a dovolací soudy prý neoprávněně preferovaly vlastnická práva nás, jednotlivců, zato vlastnické právo města porušily. Jak však toto ústavní právo soudy porušily, jsem se nedozvěděla. Město je sice vlastníkem komunikace, ale za to, co se na ní děje, neodpovídá. Není jejím provozovatelem, tím je silniční správní úřad.

Město však samo zastává roli silničního správního úřadu, takže může svobodně rozhodnout, zda dát na silnici značku o snížení rychlosti, zavést mýtné či snížit počet jízdních pruhů na magistrále. Může rozhodnout, zda bude stavět na magistrále nové nájezdové a sjízdné rampy, může pozemky při magistrále osázet zelení, která bude chytat polétavý karcinogenní prach z dopravy, nebo naopak prodat zelené plochy developerům, ať je do mrtě využijí ve svůj prospěch. Právě to se stalo nám rok po vyhlášení prvního vítězného rozsudku, město nepřijalo žádné protihlukové opatření, ale prodalo lipovou alej, která nás odděluje od magistrály pro výstavbu Administrativního centra Kačerov. To by přitáhlo do oblasti další tisíc aut a hluk navíc odrazilo na obytné domy na druhé straně magistrály. Téměř 19 let prosazuje město výstavbu nájezdových a sjízdných ramp, které by na magistrálu přivedly tisíce možná desetitisíce aut. Další a další administrativní budovy rostou na Praze 4 jako houby po dešti a většinou v rozporu se zákony na ochranu ovzduší a veřejného zdraví.

Město prý na odhlučnění magistrály dlouhodobě pracuje, připravilo výstavbu osmimetrových protihlukových stěn a my jí bráníme, buduje Městský okruh. Tyto bariéry mají vést právě podél nájezdových ramp a pouze podél jedné strany magistrály, hluk sníží jen o několik decibelů a to jen v prvních čtyřech podlažích a na obytné domy na druhé straně magistrály jej odrazí a tím zvýší, stejně jako AC Kačerov. V soudním řízení jsme prokázali, že Městský okruh nám nepomůže, protože většina dopravy má svůj cíl a zdroj právě na Praze 4. Přivádět na magistrálu další tisíce aut a tvrdit, že ji pak město zklidní, nám připadá stejně absurdní jako tvrzení Ústavního soudu: Když jste věděli, že bydlíte u zatížené komunikace, neměli jste si nechat převést své byty z družstevního vlastnictví do osobního. Přece jsme měli počítat s tím, že hluková a imisní situace se bude dále zhoršovat. Divím se dodnes.

Alžběta Rejchrtová