Spor o hluk míří do Štrasburku - HN PRAHA | 17.1.2012 | Rubrika: Zprávy z Prahy Tisk

Kam se obrátit dál? Už jen do Štrasburku. Lidé bydlící v těsné blízkosti magistrály odmítají přijmout skutečnost, že hlavní město nemusí ztišit hluk na magistrále, který jejich byty zatěžuje mnohem víc, než dovoluje hygienická norma. Minulý týden to ve svém nálezu konstatoval Ústavní soud. „Důvody, z nichž Ústavní soud ve svém nálezu vychází, jsou výrazem popření ústavou zaručených práv jednotlivců a jsou natolik absurdní, že vážně zvažujeme podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva,“ sdělila HN Alžběta Rejchrtová, která řadu let usiluje o zklidnění jedné z nejfrekventovanějších silnic v zemi.

Na mezinárodní půdu se tak zřejmě přesune spor, který v několika instancích zaměstnával českou judikaturu. Zástupci obyvatel požadovali, aby hlavní město snížilo hluk na zákonem stanovené limity 60 decibelů ve dne a 50 decibelů v noci. Konkrétně v části magistrály v úseku mezi Vyskočilovou a Michelskou ulicí

Nejprve s žalobou uspěli u Městského soudu, posléze i u Nejvyššího soudu. Stalo se tak loni v lednu a Praha dostala rok na to, aby věc napravila. V případě nesplnění požadavku na ztišení páteřní pražské silnice jí reálně hrozilo obstavení majetku. To se nestalo.

„Ústavní soud nedošel k závěru, že by to obtěžování (hlukem) bylo nad míru přiměřenou poměrům, které tam individuálně existují,“ vysvětlila pohled Ústavního soudu jeho zpravodajka Ivana Janů.

Pražskému magistrátu se tak díky nálezu Ústavního soudu – a faktickému zrušení rozsudků nižších soudních instancí – významně ulevilo. Úřad se na něj spoléhal už od března, kdy podal ústavní stížnost. Ale tvrdí, že co se týče hluku, nezahálel. „Během léta jsme v úseku Nuselský most – Hvězdova použili speciální asfaltovou směs, jejíž vlastností je nízká hlučnost,“ vysvětlovala mluvčí magistrátu Tereza Krásenská. Podle hlavního města bude jediným koncepčním řešením dostavění podstatné části Městského okruhu. „V tomto případě bych prosil obyvatele dotčeného místa o několik let trpělivosti,“ žádal před časem radní pro dopravu Josef Nosek (ODS).

Lidé žijící u magistrály, kde za den projede až sto tisíc aut, tak dlouho čekat nechtějí. Vadí jim nejen hluk, ale také karcinogenní prach. Navíc tuší, že může být ještě hůř.

„Město nepřijalo žádné protihlukové opatření. Ale prodalo lipovou alej, která nás odděluje od magistrály, pro výstavbu Administrativního centra Kačerov. To by přitáhlo do oblasti další tisíc aut, a hluk navíc odrazilo na obytné domy na druhé straně magistrály,“ uvedla Alžběta Rejchrtová z občanského sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou.

Autor: Michal Pavec (HN)