Pondělí, 05 Čer 2023
Připomínky OPSJM k MPP

Spolek Občané postižení Severojižní magistrálou využil možnosti podat připomínky k návrhu Metropolitního plánu. Připomínky jsou obecné i konkrétní k jednotlivým lokalitám - Sídliště Michelská a Zelená liška, Kačerov, Brumlovka, Jižní spojka a Severojižní magistrála. Požadujeme mimo jiné lepší ochranu veřejné vybavenosti a zeleně, u magistrály a Jižní spojky požadujeme zachování izolační zeleně a pro magistrálu požadujeme promítnout do metropolitního plánu jednoznačný požadavek na transformaci Severojižní magistrály na městskou třídu.

Celý dokument s připomínkami OPSJM k MPP najdete ZDE. (pdf)

Celý článek...
 
Občané postižení Severojižní magistrálou připomínkovali návrh Pražských stavebních předpisů (PSP)

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy připravil návrh nového nařízení Rady HMP tzv. Pražských stavebních předpisů (PSP), které má nahradit dosud užívanou vyhlášku č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP). Návrh je ke stažení zde: www.uppraha.cz/...

V Praze vznikají zcela jiná pravidla pro výstavbu, než jaká existují ve zbytku republiky. Vše nasvědčuje tomu, že jde o pokus vytvořit vlastní zákonné předpoklady k přijetí nového nového územního plánu (Metropolitního plánu), který nepočítá s regulativy, nebere ohled na hygienické předpisy a umožňuje architektům a developerům stavět prakticky kdekoliv.

Celý článek...
 
Připomínka k návrhu zadání územního plánu hlavního města Prahy

Připomínka občanského sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou k návrhu zadání územního plánu hlavního města Prahy (tzv. Metropolitního územního plánu) – podáno dne 18.4.2013

Požadavky na základní koncepci

Ze zadání územního plánu není zřejmé, jaké hlavní cíle si klade, jakým směrem se má město rozvíjet. Jak se bude „zlepšovat dosavadní stav?“ Pokud se město nemá nadále živelně rozrůstat, což je správná myšlenka, v jakých místech se má dále zahušťovat? Podle vyjádření autorů metropolitního plánu zveřejněných v tisku se bude moci stavět prakticky všude. Upozorňujeme na to, že územní plán by měl být v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména zákony o ochraně ovzduší a ochraně veřejného zdraví, které například neumožňují do oblastí nadlimitně zatížených škodlivinami v ovzduší a hlukem, umisťovat stavby, jež by tuto zátěž dále zvýšily. Poukazujeme na to,...

Celý článek...
 
ZÁPIS ze setkání vedení MČ Praha 4 se zástupci občanských iniciativ na téma protihlukových opatření na Praze 4 ze dne 18.10.2011

1) účastníci setkání:
Městská část Praha 4:

 • Pavel Horálek, starosta
 • Ladislav Kunert, předseda komise pro protihluková opatřeníTSK Praha
 • Ladislav Pivec, náměstek ředitele
 • ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o. - Josef Martinovský
  DIPRO, spol. s r.o. - p. Trešl
  BOMART s.r.o. - Tomáš Zeman
  Občanské sdružení Náš Braník - David Borecký
  Občané postižení Severojižní magistrálou – Daniel Kunc
  Branické Mezivrší - Miloslav Hofman

  Celý článek...
   
  Námitka zástupce veřejnosti při pořizování nového územního plánu a pořizování celoměstsky významných změn stávajícího územního plánu hlavního města Prahy

  V Praze dne 7. prosince 2009

  Zástupce veřejnosti – Alžběta Rejchrtová  - uplatňuje v souladu s § 48  odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, námitku ke konceptu a návrhu územně plánovací dokumentace. Zástupce veřejnosti byl zmocněn k podání námitky a k zastupování občanů při projednání námitky důvěrou 771 obyvatel hl.m. Prahy.
  Předmětná územně plánovací dokumentace:

  • koncept a případný návrh Územního plánu hl. m. Prahy, o jehož pořízení rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 7/1 ze dne 31. 5. 2007,
  • případný koncept a návrh celoměstsky významných změn II. Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (změna č. Z 2722/ 00 Velké Roztyly), o jejichž pořízení rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č.  19/71 ze dne 18. 9. 2008.
  Celý článek...
   
  « ZačátekPředchozí12DalšíKonec »

  JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL