Sobota, 03 Pro 2022
Podpisový arch pro věcně shodnou připomínku

Seznam občanů Prahy, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku při pořizování nového územního plánu a celoměstsky významných změn k severojižní magistrále a k území vymezeném ulicemi Vyskočilova, 5. května a Michelská a zmocňují jako zástupce veřejnosti Alžbětu Rejchrtovou:

 

Jméno a příjmení

(HŮLKOVÝM PÍSMEM)

Datum narození
(jen v případě osob se shodným jménem na totožné adrese)

Trvalý pobyt v Praze

(ulice, část Prahy)

Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.