Pondělí, 05 Čer 2023
Občané postižení Severojižní magistrálou připomínkovali návrh Pražských stavebních předpisů (PSP)

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy připravil návrh nového nařízení Rady HMP tzv. Pražských stavebních předpisů (PSP), které má nahradit dosud užívanou vyhlášku č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP). Návrh je ke stažení zde: www.uppraha.cz/...

V Praze vznikají zcela jiná pravidla pro výstavbu, než jaká existují ve zbytku republiky. Vše nasvědčuje tomu, že jde o pokus vytvořit vlastní zákonné předpoklady k přijetí nového nového územního plánu (Metropolitního plánu), který nepočítá s regulativy, nebere ohled na hygienické předpisy a umožňuje architektům a developerům stavět prakticky kdekoliv.

V důvodové zprávě k PSP se uvádí, že ze stavebních předpisů byla odstraněna značná část požadavků, které jsou předmětem úpravy zvláštních právních předpisů, aby nedocházelo k duplicitě. Ze samotného paragrafovaného znění však nevyplývá, že by byly tyto předpisy plně respektovány, v některých případech přímo dochází k jejich porušování. Vzniká naopak dojem, že byly záměrně vypuštěny, aby bylo umožněno umisťování staveb do nadlimitně zatíženého prostředí, což zvláštní právní předpisy i stávající judikatura výslovně zakazují. Celý text připomínek zde:

Připomínky k Pražským stavebním předpisům